September 23, 2022

Spot removal

September 23, 2022

Biopsies

September 23, 2022

Removal of papillomas

September 23, 2022

Mole removal

September 23, 2022

Removal of infective termite

September 23, 2022

HPV removal

September 23, 2022

Removal of seborrheic hyperkeratosis

September 23, 2022

Removal of cysts

September 23, 2022

Removal of arachnoid angioma

September 23, 2022

Removal of actinic keratoses

September 23, 2022

Cryosurgery