ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


18 Μαρτίου, 2022
Κρυοχειρουργική
18 Μαρτίου, 2022
Αφαίρεση ακτινικών κερατώσεων
18 Μαρτίου, 2022
Αφαίρεση αραχνοειδούς αγγειώματος
18 Μαρτίου, 2022
Αφαίρεση κύστεων
18 Μαρτίου, 2022
Αφαίρεση σμηγματορροϊκών υπερκερατώσεων
18 Μαρτίου, 2022
Αφαίρεση HPV
18 Μαρτίου, 2022
Αφαίρεση μολυσματικής τερμίνθου
18 Μαρτίου, 2022
Αφαίρεση μυρμηκιών
18 Μαρτίου, 2022
Αφαίρεση θηλωμάτων
18 Μαρτίου, 2022
Βιοψίες
18 Μαρτίου, 2022
Αφαίρεση σπίλων